Kvalitetslitteratur sedan 1983

Vad är ellerströms?

ellerströms förlag grundades 1983 i Lund. Vi ägnar oss åt en genomtänkt utgivning av kvalitetslitteratur inom flera genrer, med tydlig betoning på poesi, både svensk och översatt. Vi ger också ut essäistik, litterära fragment, aktuell akademisk litteratur, böcker om fåglar och japanska klassiker.