Om förlaget

ellerströms förlag grundades 1983 av Jonas Ellerström och ligger sedan starten i Lund. Namnet ellerströms har för läsare, bokhandlare och kritiker under vår mer än trettioåriga existens blivit synonymt med kvalitetslitteratur.

Vi publicerar böcker inom flera genrer: en tydlig kärna är vår utgivning av poesi, både svensk och översatt, såväl nyskriven som moderna klassiker. Vidare utger vi essäer i skilda ämnen, gärna texter som på ett intressant sätt belyser och kompletterar kända författar- eller konstnärskap. Vi har en aktuell akademisk utgivning inom ämnena idéhistoria, litteratur- och konstvetenskap. Diktarfilosofen Vilhelm Ekelunds kompromisslösa författarskap har förlaget ett särskilt engagemang i. Slutligen har vi mutat in utgivning av böcker om fåglar och fågelskådning som ett specialområde.

Delar av vår utgivning är efter internationellt mönster samlad i serier: Enhörningserien för översatt poesi, Etyder för essäer i skilda ämnen, Eureka för akademisk litteratur och Lilla serien för överraskande, koncentrerade urval och presentationer av kända som okända poeter. Vår genomtänkta och eleganta formgivning görs helt och hållet på förlaget och präglas av samma omsorg, kunskap och kvalitetstänkande som det textredaktionella arbetet.

Utöver böcker utger vi sedan 2007 tidskriften Lyrikvännen, Skandinaviens största, äldsta och mest välkända poesitidskrift. Den utkommer med sex nummer per år, varav ett dubbelnummer, och prenumeranter på Lyrikvännen får dessutom som bonus varje år de två nya böckerna i Lilla serien.

Här på hemsidan finner ni ellerströms samlade utgivning, över 700 titlar, sorterad under genre och utgivningsserie. En stor del av vår äldre utgivning finns i lager, vilket är närmast unikt inom svensk förlagsvärld. Idag utger vi drygt 30 titlar per år. Våra böcker säljs i bokhandeln och genom nätbokhandlarna, och går också att beställa direkt från oss via hemsidan eller per e-post.

Följ vår verksamhet på Facebook och Instagram! Vi ordnar ofta releaser, uppläsnings- och samtalskvällar gällande våra nya titlar och deltar varje år i flera av landets bokmässor.

Manus för eventuell utgivning i bokform skickas per epost till följande adress: manus@ellerstroms.se  Läs mer under Manus.

Redaktionen består av fem personer: redaktörerna Erik Magntorn, Marie Pettersson, Klara Rasmussen och Clara Wendel som jobbar i Lund, samt förläggaren Jonas Ellerström som har Stockholm som bas.