Vilhelm Ekelundsamfundet

Vilhelm Ekelundsamfundet

Vilhelm Ekelundsamfundet grundades 1939 och är därmed ett av de allra äldsta svenska litterära sällskapen. Men vad som verkligen skiljer det från mängden är att det grundades under författarens livstid, av personliga vänner till honom, med det uttalade syftet att fungera som hans förlag. Vid det laget hade nämligen Vilhelm Ekelunds kompromisslösa essäistik och aforistik gjort honom omöjlig på ett stort, kommersiellt förlag. Fram till Ekelunds död 1949 gav samfundet ut hans nya böcker, och har därefter fortsatt att ge ut efterlämnade, färdigställda manuskript följda av efterlämnat material, brevutgåvor och på senare tid de samlade skrifterna i kommenterade utgåvor. Vilhelm Ekelundsamfundet samarbetar nära med ellerströms förlag, som nu tagit över funktionen som förlag och även distribuerar de rester som finns av tidigare utgivning. På så vis förs ett av det svenska 1900-talets intressantaste och mest djuplodande författarskap ut till de läsare som tar till sig och känner behov av dessa texter. Vilhelm Ekelunds författarskap har inget med förströelse att göra, däremot i högsta grad med självinsikt, tröst, styrka.

Till våra böcker.

För information och medlemskap kontakta jonas@ellerstroms.se.