Utplåna fraserna

Föreläsningar, tal och utvalda texter

225 kr

Ur översättaren Linda Östergaards förord:

”Gång på gång visar sig Ingeborg Bachmanns motstånd mot att göra just det hon förväntas göra i den föreläsningsserie som utgör merparten av denna bok, nämligen att lägga ut texten om litteraturen. Bara ett par minuter efter att hon tagit till orda i den fullsatta hörsalen på universitetet i Frankfurt, dit litteraturstudenter och andra intresserade kommit för att höra den hyllade poeten och nytillträdda gästläraren tala om poetik, tydliggör hon sin utgångspunkt: ’Allt som kan sägas om ett verk är svagare än verket.’

Detta är alltså vad vi har att utgå från: att också vi – inför texterna mellan dessa pärmar, som alla på olika sätt handlar om skrivandet – egentligen befinner oss på fel plats. Att det är i själva litteraturen och inte i en författares utsagor om sitt eget eller andras skrivande vi ska söka insikter om det som gör dikt till verklig dikt, om det som gör litteratur till litteratur med verkan. Det är, säger jag, faktiskt ingen dålig utgångspunkt.”

 

Ur recensionerna:

”Boken är full – smockfull – av intelligenta, klargörande analyser som lägger ett raster av alternativ över vår egen tids litterära idéer och egenheter.” Sigrid Combüchen, Svenska Dagbladet

”Linda Östergaard och ellerströms förlag har genom översättningar av Ingeborg Bachmanns viktigaste verk återinsatt henne i vårt litterära liv. Hos Bachmann förenas pessimism med en outtröttlig och misstänksam språkkritisk hållning. Hon kan i sin exklusivitet te sig marginell och präglad sin tid men är i själva verket fullkomligt närvarande i vår tid av skenande språkförstörelse.” Michel Ekman, Hufvudstadsbladet

”Bachmanns föreläsningar väcker lust att läsa och läsa om, på spaning efter de spår till framtiden som döljer sig i de gamla verken, en jakt efter ett nytt språk som styr våra aningar.” Ingrid Elam, Dagens Nyheter

Utplåna fraserna är en njutning att läsa och ett måste för skrivare och andra litteraturjunkies.” Calle Flognman, Tidningen Kulturen

”Att läsa Bachmann är desillusionerande men på samma gång stärkande, som att man i språkets gyttja hittar några få guldkorn av mening, och det är poesin. Och på vägen genom sina försiktiga tankevandringar når Bachmanns formuleringar ibland en glasklar skönhet” Sofia Roberg, Floret

”Att Linda Östergaard efter översättningarna av Bachmanns roman Malina, brevväxlingen med Celan och de samlade dikterna nu fortsätter med ett urval av hennes texter om litteratur är inte bara på tiden, efter att ha läst och begrundat är det också lätt att inse hur i tiden dessa betraktelser är.” Göran Sommardal, Aftonbladet

”Bachmann lyckas med just det, att ’utplåna fraserna’. Hennes prövande utläggningar är befriande fria från klichéer, trots att hon inte alltid är originell i sitt tänkande /–/ … hon tar litteraturen och poesin för vad de är i sig, och hon gör det med djupt allvar, och formulerar sig därefter.” Mats O. Svensson, Ny Tid

”Att Ellerströms nu ger ut en så tunn grå fin bok med hennes föreläsningar och ett och annat återfunnet tacktal är en kulturgärning. /…/ Och jag ber bara: mera Ingeborg Bachmann, översatt till svenska. Hon skärper ens sinnen.” Katarina Wikars, P1 Kulturnytt

Författare

Bandtyp

Mjukband

ISBN13

9789172474307

Översättare

Utgiven

2016

Sidantal

144

Genre ,

Om författaren

Ingeborg Bachmann (1926–1973) föddes i Österrike och är en av efterkrigs­tidens viktigaste tyskspråkiga författare. Förutom poesi skrev hon hörspel... Läs mer »