Drontmannen

225 kr

En dag i början av 1900-talet får ­ur­makaren i den lilla skånska byn Ausås för sig att han ska bygga ett flygplan. Drygt hundra år senare bestämmer sig en skånsk historiker för att följa spåren efter hans projekt och ta reda på varifrån hans märkliga idé kom.Resultatet blir en rapsodisk essä om små människor med stora drömmar och en meditation över en tid i historien då äventyrslust och upptäckarglädje på gott och ont lade grunden för moderna livsvillkor. Drontmannen kan även läsas som en personlig betraktelse över svårigheterna i att möta och förstå det förflutnas människor.

Författare

Bandtyp

Mjukband

ISBN13

9789172476189

Utgiven

2021

Genre

Om författaren

Peter K. Andersson (f. 1982) är fil. dr. i historia. Han disputerade 2012 på en avhandling om gatulivet i det senviktorianska London ur ett interaktionistiskt perspektiv. Hans forskning är... Läs mer »