Peter K. Andersson

Peter K. Andersson (f. 1982) är fil. dr. i historia. Han disputerade 2012 på en avhandling om gatulivet i det senviktorianska London ur ett interaktionistiskt perspektiv. Hans forskning är huvudsakligen inriktad på vardagsupplevelser och social interaktion bland de lägre samhällsskikten i det sena 1800-talet.

Utgivning