Perversa tidsligheter

Ageplay och litenhet ur ett queertemporalt perspektiv

240 kr

Ageplay är ett samlingsnamn för lekar och relationer som utgår från iscensätt­ningar av ålder och åldersskillnader, ofta inom ramen för BDSM. Perversa tidsligheter bygger på intervjuer med vuxna personer med erfarenhet av att inta en position som liten i ageplay. Det kan handla om att agera och känna sig som ett barn, en tonåring, eller om att inträda i ett mer abstrakt sinnestillstånd av litenhet. Intervjupersonernas berättelser gestaltar hur de på egen hand eller tillsammans med andra utforskar sätt att vara och njuta som skrivits ut ur normativa definitioner av vuxenhet. Boken undersöker hur ageplay möj­liggör ­alternativa och icke-linjära förståelser av temporalitet. I centrum står den destabilisering av kategorierna barn och vuxen som litenheten ger upphov till och hur den kan ge ny mening åt genus, intimitet, sårbarhet och vardagsliv.

ISBN13

9789172476837

Recensionsdag

10 december 2022

Utgiven

2022

Bandtyp

Häftad

Genre
Serie

Om författaren

Elin Bengtsson (f. 1987) är genusvetare vid Stockholms universitet. Hon är också verksam som författare och har skrivit romanerna Rosenregimen (2018), Ormbunkslandet (2016)... Läs mer »