Marguerite Duras

Marguerite Duras (1914–1996) är en av 1900-talets viktigaste franskspråkiga författare.

På ellerströms finns böckerna Det är allt, Att skriva, Horan på den normandiska kustenAtlantmannen och Kärleken utgivna.

Utgivning