Manus

Skicka ditt manus via epost till: manus@ellerstroms.se eller med post till: ellerströms förlag, Stora Fiskaregatan 9 i, 222 24 Lund. Märk kuvertet ”manus”.

För närvarande har vi stor arbetsbelastning och det kan ta upp till tre månader innan du får svar. Tyvärr saknar vi ekonomiska resurser att ge textkritisk respons på ditt manus och vi har ingen möjlighet att returnera ditt manus om du inte bifogar returporto.

Notera att vi inte ger ut barnböcker eller deckare. Vi ansvarar inte för obeställt material.

Vill du ge ut din avhandling eller post doc. hos oss? Gå in under fliken Akademiskt!