Sigrid Schottenius Cullhed

Sigrid Schottenius Cullhed (f. 1981) är docent och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hon disputerade 2012 med en avhandling om den senromerska poeten Faltonia Betitia Proba. Sedan dess har hon publicerat en rad böcker, artiklar och essäer som till övervägande del utforskar den antika romerska litteraturens påverkan på den moderna världen. 

Utgivning