Paul Tenngart

Paul Tenngart är docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han har tidigare skrivit om den svenske 1950-talspoeten Paul Andersson, om den svenska efterkrigstidens romantiska poesi och om Charles Baudelaires banbrytande diktsamling Les Fleurs du Mal.

Utgivning