Kasta dikt och fånga lyra. Översättning i modern svensk lyrik

135 kr

I lager

Den översatta poesin är en lika viktig del av den svenska litteraturen som den inhemska. Ändå har översatt poesi och dess upphovsmän, översättarna, alltid haft en undanskymd plats i litteraturhistorieskrivningen. Att litteraturhistorien nästan uteslutande handlat om originalverken har skapat en skev bild av hur litterära ideal, idéer och stilar utvecklats och förändrats. Denna antologi har som ambition att uppmärksamma lyriköversättningens betydelse för det svenska 1900-­talets poesi. Bidragsgivarna är poesiforskare från Lunds och Köpenhamns universitet. Med hjälp av enskilda nedslag i översättar­insatser från olika språk vill de medverka till att bredda och fördjupa synen på lyriköversättning i Sverige.

Författare

,

ISBN13

9789172472341

Sidantal

176

Utgiven

2010

Bandtyp

Mjukband

Genre ,

Om författarna

Paul Tenngart är docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han har tidigare skrivit om den svenske 1950-talspoeten Paul Andersson, om den svenska efterkrigstidens romantiska poesi och... Läs mer »
Daniel Möller (1974-) är forskare, docent och lärare i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han bedriver framförallt forskning om tidigmodern litteratur. Ellerströms förlag har gett ut... Läs mer »