Maria Wahlström

Maria Wahlström är fil. dr. i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har skrivit en avhandling om den svenska dagboksromanen, Jag är icke heller en (2012) och har även arbetat med textkritik. 2015 var hon tillsammans med Boel Hackman redaktör för antologin Jag är den jag är – Från bekännelser till bloggar.

Utgivning