Ingeborg Bachmann

Ingeborg Bachmann (1926–1973) föddes i Österrike och är en av efterkrigs­tidens viktigaste tyskspråkiga författare. Förutom poesi skrev hon hörspel för radio, operalibretton, noveller och en roman. På ellerströms finns sedan tidigare romanen Malina (2019) novellsamlingen Simultan (2018), essävolymen Utplåna fraserna (2016), de samlade dikterna i Vandra, tanke (2014) samt hennes brev­korrespondens med Paul Celan (2012) – allt i översättning av Linda Östergaard.

Utgivning