Gertrude Stein

Gertrude Stein var en amerikansk författare, poet, dramatiker och konstsamlare. Steins författarskap avvek från 1800-talets narrativa, linjära och tidsmässiga konventioner inom litteraturen. Hon föddes 1874 i Allegheny City, Pennsylvania, och växte uppi Oakland, Kalifornien. 1903 flyttade Stein till Paris med sina bröder och i Frankrike stannade hon resten av livet. Där blev hon känd inom den franska kultursektorn för sin salong för expatrierade amerikanska författare och konstnärer.

Utgivning