Emma Kihl

Emma Kihl

Emma Kihl (f. 1976) är litteraturvetare vid Södertörns högskola och undervisar i fri konst med inriktning på skrivande på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon är även engagerad i forskningsgruppen Agentur som under 2018–2021 drev projektet Folkfronternas estetik och ingår i tidskriften OEIs redaktionsråd. Äventyrliga ut­föranden: en läsning av Agneta Enckells dikter med Isabelle Stengers kosmopolitik är hennes doktors­avhandling i litteraturvetenskap.

Utgivning