Claes Schaar

Claes Schaar (1920 – 2012) var en svensk litteraturforskare och översättare. Schaar avlade filosofisk ämbetsexamen 1943, blev filosofie doktor och docent i engelska språket vid Lunds universitet 1949. Vidare blev han universitetslektor 1961 och professor i engelska språket och engelskspråkig litteratur vid universitetet 1964. Han blev ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund 1953, av Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund 1959 och av Kungliga Vitterhetsakademien 1971.

Han var också en engagerad Vilhelm Ekelund-läsare. Schaar satt i redaktionen för ”Konkordans till Vilhelm Ekelunds skrifter” i fyra volymer, där hans hustru Ingrid Schaar också var huvudredaktör.

Utgivning