Boel Hackman (red.)

Boel Hackman är docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har skrivit biografier om Elin Wägner och Harriet Löwenhjelm samt en avhandling som kritiskt granskar den tidigare före­trädesvis biografisk-psykologiska Edith Södergran-forskningen.

2015 var hon tillsammans med Maria Wahlström redaktör för antologin Jag är den jag är – Från bekännelser till bloggar.

Utgivning