Artur Dron

Aartur Dron är född 2000 i Voskresyntsi i västra Ukraina. Studerade till journalist i Lviv, där han för närvarande är bosatt. Debuterade 2020 med diktsamlingen Hurtozjytok №6 (»Studenthem nr 6«). Tog värvning som frivillig i februari 2022 och tjänstgör för närvarande i Donetskregionen.

Diktsamlingen Tut buly my (»Vi var här«) innehåller dikter skrivna vid fronten. Det svenska urval som ges ut av ellerströms och Ariel förlag utkommer parallellt med originalutgåvan och omfattar mer än hälften av dikterna i denna.

Utgivning