Cell

Samling

195 kr

Ett kärlekspar utsätts för svåra prövningar när en av dem insjuknar i cancer. Det som varit solitt och enat glider plötsligt isär, och den eviga kärleken som föreställning sätts på prov. ”Kan man älska någon när man måste”, undrar diktjaget, och svaren på frågan är långt ifrån entydiga.

Amalie Smith arbetar som hon brukar i gränslandet mellan dikt, konst och teori. Fotografier, vetenskapliga texter, teoretiska referenser och hudlösa kärleksdikter bildar tillsammans den samling som utgör Cell. Cell är en berättelse om att växa ihop av kärlek och bort från varandra av sjukdom. Men också en undersökning och dekonstruktion av traditionella dikotomier som samling/delning, attraktion/splittring och ensamhet/gemenskap.

Bandtyp

Mjukband

ISBN13

9789172474826

Översättare

Utgiven

2017

Genre

Om författaren

Amalie Smith (f. 1985) slog igenom som poet i Danmark med I civil 2012, ur vilket ett utdrag är publicerat i den uppmärksammade diktantologin Nervsystem – ung dansk poesi... Läs mer »