Lyrikvännen

Lyrikvännen är Sveriges äldsta lyriktidskrift. Sedan 1954 har tidskriften varit en plats för debutanter och etablerade poeter. Vi bevakar samtidslyriken och har ett öga i backspegeln på såväl svensk som utländsk poesi.

Tidskriften utkommer med sex nummer per år. Som prenumerant får du dessutom årligen två nyutkomna diktsamlingar ur Lilla serien.

Vill du prenumerera eller har frågor rörande din prenumeration?

Kontakta Nätverkstan
Telefon: 031–743 99 05
Fax: 031–743 99 06
E-post: ekonomitjanst@natverkstan.net

Vill du skicka in dikter eller andra texter till redaktionen?

Maila till manus@lyrikvannen.se

Till samtliga nummer av Lyrikvännen