Ulf I. Eriksson

Ulf I. Eriksson f. 1942 – skogsvandrare och far till Måns, Linus och Ella. Författare till bl.a. Liv i överflöd – en studie i Emilia Fogelklous mystik (1988), essäsamlingarna Fria andar (1990), Exempel (1999) och Ett liv efter födelsen (2012). I redaktionen för Friedrich Nietzsche, Samlade skrifter. Tidigare också i redaktionen för Res Publica.

Utgivning