Torben Brostrøm

Torben Brostrøm (f 1927 i Kalundborg), dansk författare och litteraturkritiker. Tidigare professor vid Danmarks Lærerhøjskole och mångårig recensent i Dagbladet Information, sedan 1973 medlem av Danska akademien.

Utgivning