Thekla Knös

Thekla Knös (1815–1880) var samtida med andra uppsalaskalder som Geijer och Atterbom, men skrev i opposition mot den alltför traditionella romantiska poesin en ibland provokativt vardagsnära dikt. Den 17 juni 2015 var det 200 år sedan hon föddes.

Utgivning