Sven Alfons

Sven Alfons (1918–1996) var en svensk poet, konsthistoriker och konstkritiker. Som lyriker med avstamp i 1940-talet stod Sven Alfons relativt fri från den svenska tidstypiska ångestladdade metaforiken. I den visionärt luftiga och gåtfulla poesi han gestaltade anas i stället preferenser i engelskspråkig modernism, hos Ezra Pound och T.S. Eliot.

Utgivning