Sara Cederberg

Sara Cederberg är litteratur- och idéhistoriker, verksam som postdoktoral forskare på institutionen för engelska språket och litteraturen vid Carleton University i Ottawa, Kanada. Hennes forskning behandlar humanioras historia och kris. Återförtrollningen är hennes doktorsavhandling.

Utgivning