Samuel Taylor Coleridge

Samuel Taylor Coleridge (1772–1834) är ett av de största namnen i den engelska litteraturen. 1798 gav han tillsammans med William Wordsworth ut Lyrical Ballads, som blev ett portalverk för romantiken. De två gled snart isär. Coleridge, som plågades av depression och opiumberoende, kom att leva under eländiga förhållanden och hans poesiproduktion ebbade ut tidigt.

Utgivning