Rolf Yrlid

Rolf Yrlid (f. 1937) är författare och docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Hans dok­umentärt inriktade skönlitterära författarskap omfattar Atombombstribunalen (1972), Tidsbilder (1973), Projekt Indisk by (1976), Vägen till Gandesa (1982), Sökandet efter Kohlhase (1988), Tiden i Arles (2001) och Till Madrid (2006).

Utgivning