Ragni Svensson

Ragni Svensson (f. 1980) är bokhistoriker, illustratör och lärare i förlagskunskap. Cavefors. Förlagsprofil  och mediala mytbilder i det svenska litteratursamhället 1959–1982 är hennes doktorsavhandling.

Utgivning