Per Erik Ljung

Per Erik Ljung, f 1943, arbetade från 70-talet och framåt med undervisning och forskning vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund (1981-1987 i Köpenhamn). Disputerade 1980 med en avhandling om Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen och samlade en rad studier om honom i Drömmar som förplikta – om Vilhelm Ekelund och hans läsare (2009). Skrev under flera decennier dagskritik i Arbetet, SDS och GP och var med i redaktionen för tidskriften Res Publica. Starka intressen åt det lyriska hållet – Rut Hillarp, Lasse Söderberg, Jesper Svenbro – men också i teoretisk riktning, ämneshistoria, poetik, översättningsteori, ”diktarfilosofer” som Roland Barthes, Friedrich Nietzsche, Hans Larsson. Jazz (Skriva om jazz – skriva som jazz från 2001) är ett annat viktigt område.

Utgivning