Per Erik Ljung

Per Erik Ljung, f 1943, är docent i litteraturvetenskap och har undervisat och skrivit om litteraturteori och poetik och författare som Vilhelm Ekelund, Stig Dagerman, Rut Hillarp och Willy Kyrklund; lyrik, jazz och översättningsteori är andra lockande och nödvändiga områden.

Utgivning