Per-Eric Söder

Per-Eric Söder är född i Uppsala. Han ingick tillsammans med Bruno K. Öijer och Eric Fylkeson i den legendariska poesigruppen Vesuvius i början och mitten av sjuttiotalet. I början av 90-talet läste han poesi tillsammans med ett band, ”Koprofagens triumf”. Han har också ingått i poesigruppen ”Sjunde paragrafen”. Idag är han bosatt i Skärholmen i Stockholm.

Utgivning