Pär-Yngve Andersson

Pär-Yngve Andersson (f. 1954) är docent i ­litteraturvetenskap vid Örebro universitet. Han har tidigare bland annat skrivit om Tage Aurells prosa och om lyriska romaner. På ellerströms finns sedan ­tidigare Närvarande i sitt språk. Om Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige (2017) och All dödlighets sång och skrian: Studier i Sven Rosendahls naturprosa (2019).

Utgivning