Lars Lönnroth

Lars Lönnroth är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, kritiker och kulturskribent. Han började som kontroversiell debattör i Uppsala och Berkeley under 1960-talet men blev så småningom kulturchef på Svenska Dagbladet och internationell expert på fornnordisk litteratur. Hans senaste böcker är Geijerarvet (2019) och Parallella liv – om Sven Delblancs och P.O. Enquists författarskap (2022).

Utgivning