Josef Julius Wecksell

Josef Julius Wecksell (1838–1907) var den diktare som förväntades ta över efter frontfigurerna Johan Ludvig Runeberg och Zacharias Topelius. Så blev det inte. Som tjugofyraåring gick han istället in i ett mentalt mörker som varade till hans död nästan ett halvsekel senare.

Utgivning