John Donne

John Donne (1572–1631) är, vid sidan av Shakespeare, den mest levande och läste författaren från de engelska 1500- och 1600-talen. Efter att ha studerat juridik i Oxford och Cambridge innehade John Donne olika offentliga ämbeten och var under en period parlamentsledamot. Han konverterade från katolicismen och prästvigdes 1615, vid 43 års ålder, i den anglikanska kyrkan. Han verkade som domprost i Sankt Pauls-katedralen. I sin ungdom skrev Donne satirer, kärleksdikter och närmast hedonistiska elegier, senare även religiösa dikter, präglade av djupsinne och en mystiskt betonad fromhet men oftast svårfattliga.

 

Utgivning