Johannes Bobrowski

Johannes Bobrowski (1917–1965) var född i Berlin. Han deltog i andra världskriget på Östfronten och var krigsfånge i Ryssland 1945–1949. Han ingick i den tyska litterära sammanslutningen Gruppe 47.

Utgivning