Johan Sahlin

Johan Sahlin (f. 1972) är fil.dr i litteraturvetenskap och författare till Om godheten (2008) och Litteraturens historia i världen (Olsson, Algulin & Sahlin, 2015 och 2019). Han har en bakgrund som universitetslärare, bland annat vid Köpenhamns universitet, och är nu verksam som förlagsredaktör.

Utgivning