Jan Magnusson

Jan Magnusson (f. 1948) är litteraturvetare och konstvetare. Han är fascinerad av texter och konstprodukter som producenter av verklighetsbilder. Är pensionär sedan sju år tillbaka. Har ett livligt intresse för den klassiska kunskapen och bildningen så som den utövas på våra universitet. Bor i födelsestaden Borås efter ett halvt århundrade i Göteborg.

Utgivning