Imri Sandström

Imri Sandström (f. 1980) är konstnär, forskare och författare. Hon är uppvuxen i norra Sverige och numera bosatt på landsbygden i Skåne. Hon disputerade 2019 med Tvärsöver otysta tider / Across Unquiet Times, en tvåspråkig avhandling i litterär gestaltning om Västerbottens och New Englands historier och språk, i sällskap av Susan Howes poesi.

Hela tiden är Sandströms diktdebut.

Utgivning