Greta Knutson

Den svenska konstnären Greta Knutson befann sig mitt i den modernistiska orkanens öga. Hon kom 1920 från Stockholm till Paris för att gå i André Lhotes målarskola; 1923 träffade honTristan Tzara och gifte sig följande år med honom. Deras hem var samlingsplats för unga konstnärer och författare, och Greta Knutson publicerade dikter i surrealistgruppens tidskrift. Långt senare, på 1980-talet, utgav hon ett par böcker med drömska prosastycken, personliga och gåtfulla texter bortom ismernas gränser. Greta Knutson bodde till sin död 1986 utomlands och skrev på såväl franska som tyska.

Utgivning