Ezra Pound

Ezra Pound anses vara en av 1900-talets mest inflytelserika poeter. Han var en tidig avantgardistisk och modernistisk poet, utvecklade viktiga kanaler för intellektuellt och estetiskt utbyte mellan USA och Europa och bidrog till viktiga litterära rörelser.

Utgivning