Emma Eldelin

Emma Eldelin (f. 1976) är lektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet. Hon har tidigare studerat hur begreppet ”de två kulturerna” tolkades och användes i svensk idédebatt under efterkrigstiden, och forskar för närvarande om hur relationerna mellan rum, platser och litterärt skapande utmanas och förändras i en globaliserad samtid.

Utgivning