Emily Dickinson

Emily Dickinson (1830–1886) är en av den amerikanska litteraturens mest betydande poeter. Hon levde hela sitt liv i föräldrahemmet i Amherst, Massachusetts, och fick sin berömmelse först efter sin död. Urval av hennes poesi har getts ut på svenska i översättning av bl.a. Erik Blomberg, Johannes Edfeldt, Lennart Nyberg, Ann-Marie Vinde och Ann Jäderlund.

2016 och 2017 utkommer två urvalsvolymer av Dickinsons brev på ellerströms, kommenterade av Josefin Holmström och i översättning av Lena Karlin.

Utgivning