Edward Lear

Edward Lear (1812–1888) var i grunden konstnär. Under en tid då han tecknade burfåglar åt earlen av Derby började han skriva limerickar och andra verser åt barnen på det stora godset. Dessa samlades i A Book of Nonsense (1846), och det är som nonsensförfattare Lear gått till eftervärlden. Idag är han en av den engelska litteraturens stora klassiker. Lear är sparsamt översatt till svenska, men ett antal dikter har tidigare tolkats av Britt G Hallqvist och Sven Christer Swahn och Isabella Nilsson & Malte Persson.

Utgivning