Carl Jonas Love Almqvist

Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866) växte upp i Roslagen. Föräldrahemmet där blev viktigt i hans skildringar, där olika platser är beskrivna med stark hemkänsla. År 1839 blev han medarbetare i Aftonbladet, och kom därefter nästan uteslutande att vara journalist och författare.

Almqvist gick i polemik med August Blanche i det som kallas ”Det-går-an-striden”. Det slutade i en duell där Blanche spottade Almqvist i ansiktet. Hans ekonomi var vid tillfället extremt dålig. Den förde honom i händerna på procentare. År 1851 flydde han bekymren i Sverige och for till USA. År 1865 lämnade han USA och flydde till Tyskland. Han dog ensam och okänd året därpå. Almqvist skrev i en rad olika genrer, såväl prosa, dramatik och lyrik, som andra, till exempel journalistik och läroböcker. En stor del av hans skönlitterära produktion samlades inom ramberättelsen Törnrosens bok.

Utgivning