Bo Ekberg

Bo Ekberg är historielärare och ornitolog. Detta i kombination med hans bokintresse gör honom till en flitig läsare av äldre litteratur om fåglar. Han intresserar sig bland annat för de förändringar man kan se i deras utbredning och livsvillkor, samt för hur kunskapssynen inom ornitologin har utvecklats över tid. Har genom åren bidragit med artiklar i tidskrifterna Anser och Vår fågelvärld. Tillsammans med Lennart Nilsson utgav han 1994–1996 tvåbandsverket Skånes fåglar idag och i gången tid.

Utgivning