Bernadette Mayer

Bernadette Mayer (f. 1945) är känd för sitt ­stream-of-consciousness-artade sätt att skriva poesi som ofta jämförs med ­Gertrude Steins, Virginia Woolfs och James Joyces. Hon slog igenom 1971 med utställningen Memory, som kombinerade fotografi och berättande, och har sedan dess gett ut ett stort antal diktsamlingar. Med det som ofta framhålls som hennes främsta verk, Midvinterdag, introduceras hon på svenska.

Utgivning