Bengt Olle Bengtsson (red.)

Genetiker med intresse för musik, kulturhistoria och politik. Stor vetenskaplig produktion som ensamförfattare inom evolutionsgenetiken, och medlem av danska vetenskapsakademin. Har på ellerströms publicerat Genetiska konflikter. Polemiska artiklar från trettio år (2006) och tillsammans med Gunnar Broberg gett ut Bortom det acceptablas gränser. Bengt Lidforss och lundaradikalismen (2013). Boken Genetik och politik. Berättelser om en vetenskap mitt i samhället publicerades 1999 av Norstedts, och Wiley ger snart ut Understanding Population Genetics, skriven tillsammans med Torbjörn Säll. Filmen People & Places. A personal view of Lund and its university (2014), gjord med Jens Jansson, kommer att visas i samband med Lunds universitets 350-års jubileum.

Utgivning