Anna Möller-Sibelius

Anna Möller-Sibelius (f. 1971) är ­lyrikforskare, kritiker och docent i littera­turvetenskap vid Åbo Akademi. Hon har disputerat på en avhandling om Solveig von Schoultz poesi och skrivit böckerna Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik (2015) och Dikt och ideologi. Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960–70-talspoesi (2018).

Utgivning