Alejandra Pizarnik

Alejandra Pizarnik, av östjudisk familj och uppvuxen i Argentina, är trots sitt korta liv och relativt liten produktion en av den moderna spanskspråkiga poesins viktiga gestalter. Hon dog 1972, bara 35 år gammal, och sedan dess ägnats ständigt ökande uppmärksamhet för sin intensiva och oroliga poesi, som ofta liknas vid Sylvia Plaths. Hennes dikter genomströmmas av natt, död, tystnad och rädsla men är samtidigt starka i sin vilja att med språket bemästra verkligheten.

Utgivning